1.Gün – 10 Şubat Pazartesi

 • Birinci gün arduino uno ile bilgisayarın iletişimi ve mBlock programına tanıtılmasını sağladık. Aygıt Yazılım Güncellemesi ile bağlantısının sağlamasını yaptık.
 • Orijinal – Klon arduino uno kartlarını kıyasladık
 • Otonom çalışır robotlar, belirli kararlar alırlar, uygularlar…
 • MBlock programı nasıl ve nereden indirilir, yüklenir?
 • Programlamada/Kodlamada tetikleme nedir?
 • Sürekli döngüsü neden gerekli?
 • Akım, GND, 5V, Arduino Dijital-Analog Pinleri
 • Devre tahtasını (breadboard) (+) ve (-) hattan besleme
 • Blink uygulaması ile klasik led yakma söndürme
 • Yerleşik LED neden var, 13 sayısal pin ile paralel bağlı
 • 0-1 bilgisayar dünyasının temeli, bilgisayar kodlamanın temeli
 • Arduino UNO’nun elektrik besleme girişleri nelerdir
 • MBlock’ta C kodları nerede?
 • Mesafe sensörü, eğer…değilse… kod bloğu, karar mekanizması
 • Birden çok LED’in sırayla yakılması
 • Ledlerin hangileri akıma karşı daha dirençli? (mavi-beyaz)
 • Jumper kabloların adlandırılması?
 • Mesafe sensörü doğadan hangi canlıyı taklit ediyor? Fen dersinin hangi konusunu baz alıyor? STEM ile ilişkisi nedir?
 • CH340 klon arduino uno ismidir…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir